Характеристики звуку: гучність і висота

Характеристики звуку: гучність і висота

Рівень: базовий

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок-практикум з елементами інтеграції

Мета:

 

Формування ключових компетенцій учнів через засвоєння нових (характеристики звуку: гучність, висота) і закріплення раніше засвоєних знань (характеристики звуку як механічної хвилі: швидкість, довжина хвилі, частота) про характеристики звукової хвилі.

Освітні завдання: сформувати знання учнів про характеристики звуку, а саме гучності і висоти, залежність гучності звуку від амплітуди коливань і висоти від частоти, ввести поняття тембру.

Розвиваючі завдання: розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, уяву; впливати на емоційну сферу особистості учнів через цікаві історичні довідки та навчально-пізнавальну інформацію з практичним змістом; розвивати уміння і навички дослідницької діяльності.

Виховні завдання: виховувати почуття колективізму, відповідальності, навички самостійної праці й самоконтролю; показати практичну значимість досліджуваної теми, взаємозв’язок з іншими предметами, профорієнтаційну спрямованість.

Необхідне обладнання:

 • інтерактивна дошка, проектор;
 • відеоматеріал «Характеристики звуку», «Фігури Хладні. Вплив звуку на пісок»;
 • обладнання для рішення експериментальних завдань (з набору «Переносна лабораторія «Звук і тон»»)

Очікувані результати:

 • Учні застосовують теоретичні знання про характеристики механічних хвилях, поширенні звуку до розгляду повсякденного досвіду сприйняття звукових хвиль і розширюють свої знання, виявивши характеристики, властиві звуку (гучність, висота).
 • Працюючи з текстами підручника та додаткових джерел інформації (роздатковий матеріал, відеофрагменти), вчаться виділяти головну думку, аналізувати, виявляти подібності і відмінності.
 • В результаті спільної діяльності учні набувають вміння і навички дослідницької роботи, ефективної взаємодії, досягаючи поставленої мети при виконанні завдань.
 • Розвивають комунікативні навички, навички ораторського мистецтва.
 • Проводять рефлексію власної діяльності

Організаційний етап

 • Організація уваги
 • Взаємне вітання
 • Перевірка готовності учнів до уроку (зовнішній вигляд, робоча поза, стан робочого місця, наявність необхідних приладдя)
 • Визначення відсутніх, з’ясування причин відсутності

Актуалізація пізнавальної діяльності учнів

Перебуваючи вдома або в школі, ми з безлічі голосів виділяємо голоси своїх знайомих. Виявляється, це якість називають тембром. Кожен з нас у своєму житті неодноразово створював свій звук, одні – з підручних засобів, інші, застосовуючи спеціальні пристрої. Ці звуки відрізняються один від одного гучністю і висотою.

1. Перевірка раніше засвоєних знань, виявлення рівня сформованих умінь та навичок

Передбачуваний час: до 7 хвилин

Завдання:

 • Перевірити рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок, отриманих при вивченні звукових хвиль як різновиду механічних;
 • виявити та ліквідувати причини появи виявлених недоліків у знаннях і уміннях;
 • організувати і целенаправить пізнавальну діяльність учнів.

Форми роботи: фронтальна, індивідуальна

Результативність: формування навчально-пізнавальної, інформаційної, соціально-трудової, комунікативної компетенцій, компетенції особистісного самовдосконалення.

Вчитель: На минулих уроках ми дізналися, як відбувається поширення звукової хвилі, які умови для цього необхідні, від чого залежить швидкість поширення звуку і як вона залежить від температури.

Ми з’ясували, що ще Михайло Васильович Ломоносов, основоположник теплової теорії газів, про яку ми з вами будемо говорити в старших класах, показав, що «при підвищенні температури зростає і пружність повітря. Така будова повітря підтверджується й поширенням звуку, який є ні що інше, як коливальний рух атомів пружного повітря». Як ви пам’ятаєте, 20 листопада 2011 року наша країна відзначила 300-річчя з дня народження М. В. Ломоносова. А сьогодні ми з вами з’ясуємо, від чого залежать такі характеристики звуку, гучність і висота.

Щоб продовжити вивчення характеристик звуку, ми проведемо проміжний контроль знань, умінь і навичок, виявимо і ліквідуємо, якщо у вас будуть, помилки. Для вирішення даних завдань вам запропонований тест «Звукові явища», що складається з 10 питань. (Роздатковий матеріал). Працюємо в зошитах. Записуємо число, тест по темі «Звукові явища». Відповіді маємо в два стовпці, варіант правильної відповіді може бути тільки один. Час виконання-5 хвилин. Учні працюють у зошитах, учитель перевіряє роботи учнів, які виконували їх достроково. Учні, які виконали тест на «5», перевіряють роботи однокласників по своїй зошити; в зошитах зазначають кількість правильних відповідей, наприклад, 5/10 (5 правильних з 10) і виставляють оцінку. Критерії оцінки учням відомі, так як подібного роду тести проводяться регулярно. За 10 правильно виконаних завдань оцінка«5», 8, 9 – «4», 5-7- «3», менше 5 – оцінка не виставляється, учень пише «Я не готовий до уроку». Якщо учні виконайте роботу з помилками, вони розбирають їх самостійно, при виникненні труднощів знаходять правильну відповідь з учителем.

Вчитель: Правильні варіанти відповідей представлені на екрані, ще раз порівняйте з вашими. (Контрольна картка вчителя). Які помилки були допущені вами при виконанні тестової роботи? Розглядаються завдання з допущеними помилками. Підводяться підсумки проміжного контролю.

2. Засвоєння нових знань

Передбачуваний час: до 20 хвилин

Завдання:

  • сформувати знання про характеристики звуку, а саме гучності і висоти, тембрі;
  • виробити навички самостійної роботи з підручником, відеоматеріалом;
  • формувати навички здорового способу життя;
  • формувати моральне ставлення учнів до інших людей.

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна;

Результативність: формування навчально-пізнавальної, інформаційної, соціально – трудової, загальнокультурної компетенції.

Вчитель: Вдома ви повинні були провести спостереження і досліди з різними джерелами звуку. М. В. Ломоносов вказував, що «найкращий спосіб «до пошуку правди» із спостережень встановлювати теорію, через теорію виправляти спостереження». Перш ніж створювати теорії, потрібно навчитися працювати з підручником, відокремлювати головне від другорядного, вміти відповідати на запитання, запропоновані авторами і самим ставити запитання. А ми продовжуємо вивчати характеристики звукових хвиль. Для подальшої роботи ви повинні прочитати п. 47, виділити головне, скласти план, відповісти усно на питання для самоперевірки, скласти свої питання при виникненні, ознайомитися з інформацією з додаткових джерел. Час роботи 7 хвилин. Робота в зошиті. Учні записують тему уроку в зошит, працюють самостійно з підручником і роздатковим матеріалом, при утрудненнях звертаються до вчителя, складають план письмово в зошиті.

Вчитель: Закінчуємо роботу з підручником та додатковими джерелами інформації. З труднощами, що виникли при складанні плану, ми впоралися по ходу виконання завдання. А зараз з’ясуємо, як ви засвоїли матеріал розглянутої теми.

Фронтальне опитування:

1. Назвіть характеристики звуку. (Гучність, висота).

2. Як пов’язана гучність звуку з амплітудою коливань? (Чим більше амплітуда коливань, тим голосніше звук; чим менше амплітуда коливань, тим гучність звуку менше).

3. Як залежить висота звуку від частоти коливань? (Чим більше частота коливань, тим вищий звук; чим нижче частота коливань, тим нижче звук)

4. Всяке коливання супроводжується звуком?

5. До звуків якоїсь частоти найбільш чутливо людське вухо?

6. Кажуть, що у людей розрізняються за тембром голосу. Що означає цей вислів?

7. Хто в польоті частіше махає крилами муха чи комар? Чому? (Звук, видаваний комаром вище, це означає, що частота коливань його крил більше, тобто він частіше махає крилами).

8. Чому комахи часто видають звуки, що дзижчать?

Учням демонструється фрагмент відеофільму «Характеристики звуку», де наочно представлена залежність гучності звуку від амплітуди, висоти від частоти коливань, зміщення від часу (1 хв) //www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275290

9. На графіках, наведених на рисунку 139, показана залежність зміщення від часу для двох камертонів. У якого з них більш високий звук? Велика гучність звучання?

10. Наведіть приклади гучних і тихих звуків. (Попередньо учні отримали домашнє завдання, в якому повинні були підібрати з літературних творів тексти, що описують звукові явища).

11. Наведіть приклади високих і низьких звуків. (Можна використати матеріал домашнього завдання, коментарі до питання 9).

Так як учні даного класу творчо виконали попереднє домашнє завдання, то перегляд фрагменту відеофільму і друга частина фронтального опитування замінена на їх виступ (додаток 1), після якого проводиться фізична розминка (додаток 2).

Вчитель: А чи знаєте ви, що звук можна не тільки побачити, але й почути. Увага на екран. По закінченні перегляду ви повинні будете відповісти на наступні питання:

1)Хто виявив, що пісок, що лежить на поверхні пружною коливної пластинки, під дією звуку вибудовується точні геометричні орнаменти? (У 18 столітті німецький фізик Ернст Хладні).

2)За дослідженнями Е. Хладні від чого залежить форма малюнка? (Від форми пластини, положення опор і частоти вібрації звуку.

3)Що називають фігурами Хладні? (Фігури, утворені скупченням дрібних частинок сухого піску поблизу вузлових ліній на поверхні пружною коливної пластинки).

Учням демонструється відеофільм «Фігури Хладні. Вплив звуку на пісок» (близько 1 хв). https://www.youtube.com/watch?v=73UNNYKhBhA

Проводиться опитування за змістом відеоматеріалу.

3. Закріплення нових знань

Передбачуваний час:
до 10 хвилин

Завдання: формувати вміння і навички дослідницької роботи.

Форми роботи: індивідуальна, групова;

Результативність: формування навчально-пізнавальної, комунікативної, соціально-трудової компетенцій.

Вчитель: А зараз ми закріпимо отримані знання рішенням експериментальних завдань. Завдання на столах. Час виконання до 5 хвилин. При виконанні роботи використовуєте необхідне обладнання з переносної лабораторії «Звук і тон».

Учні виконують експериментальні завдання, складені вчителем (Додаток 3). Робота в парах і групах. Прилади і матеріали підібрані згідно з умовою експериментальної задачі. Гіпотезу учні висувають самостійно визначають порядок виконання роботи, роблять відповідні висновки.

Вчитель: Підведемо підсумки виконаної роботи. Кожен представник групи читає завдання і повідомляє результати її вирішення. Після виконання завдань, розглядаються способи рішення (при необхідності) і отримані результати, робляться висновки.

Підсумок уроку (до 3 хвилин)

Вчитель: У багатьох з вас батьки працюють на підприємствах нафтогазової промисловості, де в результаті коливань частин обладнання видаються досить голосні звуки. Як же держава турбується про здоров’я людей, що працюють в таких умовах? Учні відповідають на поставлене питання, спираючись на життєвий досвід свій і своїх знайомих. Сьогодні ми з вами продуктивно попрацювали, поведемо підсумок нашого співробітництва. У зошиті продовжіть речення «Сьогодні на уроці я…». Учні закінчують речення, рефлексують свою діяльність на уроці. Кілька учнів озвучують закінчені ними пропозиції. Оголошуються і коментуються оцінки.

Домашнє завдання

П. 47, виписати головне в зошит, відповісти усно на питання для самоперевірки; написати оповідання «Подорож в країну Камертон» (творче завдання з використанням знань, отриманих на уроці. Учні записують у щоденник домашнє завдання, вчитель коментує.

Дякую всім за співпрацю! До побачення! Будьте здорові!

[tip]Завантажити додатки та презентацію до уроку [/tip]

Оцінка вмісту:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ще ніхто не голосував. Станьте першим!)
Loading...

Популярні записи

Вибачте. Даних поки немає.