Жорсткість зразка. Модуль Юнга

Модуль Юнга характеризує пружні властивості речовини. Це постійна величина, що залежить тільки від матеріалу, його фізичного стану. Характеризує здатність матеріалу чинити опір деформації розтягу або стиску. Значення модуля Юнга табличне.