Пружні і непружні зіткнення


Абсолютно непружний удар

Абсолютно непружний удар – зіткнення двох тіл, в результаті якого вони з’єднуються і далі рухаються як одне ціле.

Дві кулі m1, m2 з і відчувають абсолютно непружний eдар один з одним. За законом збереження імпульсу . Звідси швидкість після зіткнення . Кінетичні енергії до і після удару: , . Знайдемо різницю

,

де приведена маса куль. Звідси видно, що при абсолютно непружному зіткненні двох куль відбувається втрата кінетичної енергії макроскопічного руху. Ця втрата дорівнює половині добутку приведеної маси на квадрат відносної швидкості.

Абсолютно пружний удар – зіткнення двох тіл, в результаті якого механічна енергія системи залишається незмінною.

Дві кулі m1, m2 з і до зіткнення і та після. За законом збереження імпульсу та енергії: , . Рішенням системи може стати і . Це означає, що кулі не зустрілися. Поставимо вимогу, що і і перепишемо рівняння у вигляді: , . Друге рівняння поділимо почленно на перше й одержуємо . Розв’язуємо систему двох лінійних рівнянь і маємо: , .