Оптика

Оптика – це розділ фізики, в якому вивчаються закони випромінювання і розповсюдження світла (оптичного випромінювання). Слово «оптика» сталося від грецького optike – наука про сприйняття зорових і від optos – видимий, незримий.

Основні розділи оптики: