Молекулярна фізика

Молекулярна фізика – розділ фізики, що вивчає фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах на основі розгляду їх молекулярної (мікроскопічної) будови.

Термодинаміка — розділ фізики, що вивчає найбільш загальні властивості макроскопічних систем і способи передачі та перетворення енергії в таких системах.

Основи молекулярної фізики розглянуті в цій главі. Розділи молекулярної фізики представлені нижче.

Основні розділи молекулярної фізики: